Project omschrijving

Uitdaging : Zelf sturende teams

Hoe zelfsturende teams effectief invoeren?

Zelfsturing, zelforganisatie en meer vormen van autonome teams, het lijkt weer een hot topic te zijn. In de zorgsector, bij gemeenten, corporaties en ook in het bedrijfsleven zie je steeds meer organisaties die de autonomie van teams willen vergroten. 

Toch verloopt de invoering van ‘zelfsturende teams’ niet altijd even soepel. Dat komt omdat ‘zelfsturing’ aan een aantal voorwaarden moet voldoen om succesvol te zijn. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, verkleint dat de kans op succes.

  • Hoe past het invoeren van meer autonomie binnen de visie van de organisatie?
  • Wat draagt het bij aan de strategie?
  • Hoe past het binnen de organisatorische context?
  • Is de benodigde mix van persoonlijkheden, competenties en talenten aanwezig in de teams?
  • Is er voldoende afgekaderd wat wel en niet van de gewenste autonomie verwacht wordt?
  • Is de organisatie in staat deze transitie adequaat te begeleiden?
  • Is er het juiste leiderschap op alle lagen?

Een goede reden om meer autonomie in te voeren is om een betere dienstverlening te kunnen leveren aan de klant (extern of intern), cliënt, patiënt of burger.

 

Ook het willen vergroten van de autonomie van teams om zo de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers te verhogen is een veel voorkomende reden net als het willen vergroten van de cross-functionele samenwerking.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken of, en in welke vorm en mate, autonome teams bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en wat dit vraagt van de organisatie.

Kort gezegd moet de invoering van zelfsturende teams dus passen bij het doel, de waarden én de strategie van de organisatie.

Op zoek naar advies, coaching, begeleiding of (interim) implementatie op weg naar meer autonomie?

Maak een afspraak voor een gesprek