Project omschrijving

Uitdaging : Slimmer en sneller

Sneller en Slimmer werken door optimale processen en onderlinge afstemming.

 

Betere resultaten met minder kosten, wie wil dat nou niet?

Met slimmer werken kan je op verschillende manieren duurzaam kosten besparen. Je kan met de zelfde capaciteit meer werk verzetten, tegen lagere foutkosten en werk realiseren van hogere kwaliteit met kortere doorlooptijden. 

  • Kan je bedrijf of afdeling het werk niet aan?
  • Moeilijkheden of achterstanden op een afdeling?
  • Afdelingen onvoldoende op elkaar afgestemd?
  • Worden er te veel fouten gemaakt?

Aan de ene kant is de uitdaging hier om de processen eens nader te bekijken. Vaak groeien processen in de loop der tijd naar een geheel van activiteiten waarvan nog maar de vraag is welke er wel of geen directe waarde toevoegen in het proces.
Dit heeft als effect dat er een grotere kans op fouten is en er niet effectief gewerkt wordt. Er is meer moeite nodig om minder werk te verzetten.

Maar dan ben je nog niet klaar. De ketens van processen worden uitgevoerd door mensen en ondersteund door systemen. Je kunt de processen nog zo goed optimaliseren, toch zonder de juiste uitvoering en ondersteuning is de mate van succes nog maar de vraag. 

 

Wat je nodig hebt, is een (bedrijfs) cultuur van Continu Verbeteren.
Continue verbetering is een primaire focus, naast hoge normen voor klantenservice en het verminderen van verspilling in de vorm van kosten, tijd en defecten (nabewerking). Hiervoor gebruiken wij de LEAN methode.

Hoewel veel bedrijven een formele versie van een Lean / Agile-methode toepassen, genieten andere bedrijven van de flexibiliteit van continue verbetering met een wat meer pragmatische insteek en behouden ze zich het recht voor om af te wijken van de formele methode wanneer een minder formele benadering gewenst is.

Ongeacht uw insteek, een integrale benadering van dit soort organisatorische uitdagingen is bijzonder belangrijk.

LATEN WE EENS PRATEN